SUOMEKSI

pexels-photo

Lyhyesti meistä

FINNOPT Oy tarjoaa konsultointipalveluja ja ohjelmistoja tukemaan yrityksiä päätöksentekotilanteissa, joissa tarvitaan usean ristiriitaisen tavoitteen samanaikaista huomioimista. Näiden avulla pystytään löytämään helposti tarkoituksenmukaisimmat ja innovatiiviset ratkaisut erilaisiin tuotannon ja suunnittelun päätösongelmiin . FINNOPTin lähestymistavan avulla päätöksentekijöillä on aina mahdollisuus aktiivisesti osallistua parhaan ratkaisun löytämiseen oman substanssiosaamisensa avulla ja saada reaaliaikainen palaute optimointiprosessin eri vaiheissa.

Tausta

FINNOPTin juuret ovat Jyväskylässä, jossa sillä on vahvat siteet Jyväskylän yliopiston Teollisen optimoinnin tutkimusryhmään. Neljä viidestä yhtiön perustajajäsenistä on tohtoreita, joilla on pitkä kokemus tieteellisestä tutkimuksesta ja teollisuuden projekteista monitavoitteisen päätöksenteon, optimointialgoritmien ja asiantuntijaohjelmistojen kehityksen parissa.

Arvot

Yrityksemme toimintaa ohjaavia arvoja ovat teollisen optimoinnin huippututkimukseen perustuva innovatiivisuus, laajamittainen sitoutuminen asiakasprojekteihin sekä merkittävän lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Pyrkimyksenä on aina tuottaa asiakkaalle tuntuvaa hyötyä tarjoamalla konkreettisia/tehokkaita työkaluja paremman päätöksenteon tueksi.

Mitä FINNOPT tarjoaa?

FINNOPT tarjoaa laadukkaita monitavoiteoptimoinnin konsultointipalveluja ja ohjelmistoja, joita voidaan aina räätälöidä asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Konsultointipalvelut

Konsultoinnin kautta FINNOPT tarjoaa erityisosaamistaan yritysten päätöksenteon tueksi.

Ohjelmisto

FINNOPT tarjoaa asiakkailleen monenlaisia työkaluja monitavoitteisen päätöksenteon tueksi. Optimoinnin työkaluilla on mahdollista kehittää esimerkiksi tuotteiden ominaisuuksia ja valmistusprosesseja mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi.

Onko yritykselläsi ongelma, jossa pitää tasapainoilla monen eri tavoitteen välillä? Ota yhteyttä ja selvitetään, miten FINNOPT voi auttaa!